World of Warcraft: Shadowlands är det snabbast säljande pc-spelet någonsin

World of Warcraft: Shadowlands är det snabbast säljande pc-spelet någonsin

World of Warcraft debuterade redan i början av 2005 i Europa, men åtnjuter just nu en ny popularitetsvåg. Utvecklarna Blizzard har nämligen meddelat att den nya expansionen Shadowlands (recension) är “det snabbast säljande pc-spelet någonsin”, med över 3,7 miljoner sålda exemplar det första dygnet.

Detta överräffar det tidigare rekordet på 3,5 miljoner (sattes av Diablo 3 under 2012, som ju också är ett Blizzard-spel). Man tillägger även att World of Warcraft just nu har “det högsta antalet månadsbaserade eller långsiktiga prenumeranter jämfört med motsvarande period före och efter en WoW-expansion under det gångna årtiondet, både i väst- och östvärlden”. Med andra ord räknar man inte med de de första två expansionerna The Burning Crusade och Wrath of the Lich King, vilket antagligen betyder att de presterade ännu lite bättre.

Spelare har också tillbringat mer tid i World of Warcraft än under motsvarande tidsperioder under de senaste tio åren, och så har den totala spelartiden under detta år nästan fördubblats jämfört med motsvarande period under fjolåret. Kanske har något med den fortfarande pågående coronapandemin att göra? Möjligtvis.

About The Author

Finlandssvensk anime-, motorsport- och spelentusiast!

Related posts