“Upp till 10 timmars spelande per vecka gör barn och ungdomar lyckligare”

“Upp till 10 timmars spelande per vecka gör barn och ungdomar lyckligare”

De flesta av oss har nog anekdoter från vår ungdom om hur våra föräldrar försökte begränsa vårt spelande. Själv vill jag minnas både en tidsgräns per dag och en period där jag fick spela hur mycket som helst en dag i veckan, vilket mest resulterade i att jag blev gnällig om jag tvingades interagera med någon annan överhuvudtaget under den berörda dagen. Jag behöver knappast påpeka att det här systemet avskaffades illa kvickt.

Sedan dess har ungefär en miljon undersökningar gjorts i ämnet utan att någon kommit fram till ett verkligt konkret svar. Nu presenterar Com Hem sin teori: enligt en undersökning utförd av Kantar Sifo (på uppdrag av Com Hem) gör “upp till 10 timmars datorspelande per vecka barn och ungdomar lyckligare” och ingen negativ inverkan på barnens upplevda skolresultat, sociala liv och idrottande har identifierats.

Om det blir mer än tio timmar finns det å andra sidan viss risk att spelandet går ut över skolarbete, kompisrelationer och hälsa, och dessa barn tenderar också att undvika att prata med sina föräldrar om jobbiga saker. 1293 svenska barnhushåll och 2111 personer deltog i undersökningen.

Enligt Kantar Sifo spelar nästan sju av tio barn mellan åldrarna 6 till 17 år datorspel regelbundet. Av dessa uppger 88 % av de tillfrågade att de trivs måttligt med livet, fler än de som inte spelar datorspel. Varannan förälder tycker att spelandet tar för mycket tid och sju av tio upplever det som direkt skadligt för barnens hälsa. Barnen, å andra sidan, vill att föräldrarna ska engagera sig mer i deras digitala äventyr. 25 procent av föräldrarna säger att de inte inte överhuvudtaget engagerar sig i barnens spelande.

När vi ändå är inne på ämnet kan vi rekommendera en artikel av Digital Journal som påstår att “våldsamma spel inte har någon inverkan på antisocialt beteende”. Undersökningen gjordes vid Hannovers universitet i Tyskland av doktor Gregor Szycik. Szycik har använt sig av något som kallas för “functional magnetic resonance imagining” (fMRI i folkmun) för att undersöka hjärnor hos både personer som spelar och inte spelar.

“Emotionellt provokativa bilder” användes också i undersökningen, men sist och slutligen slog man fast att empatin hos personer som spelar ofta (ungefär två timmar per dag) inte påverkas negativt av våldsamma spel.

About The Author

Finlandssvensk anime-, motorsport- och spelentusiast!

Related posts