Ny studie undersöker skillnader mellan kvinnliga och manliga spelare

Ny studie undersöker skillnader mellan kvinnliga och manliga spelare

Här på Svenska PC Gamer älskar vi forskning, speciellt när den gräver djupare i våra älskade spel, vår relation till dem och varför de tilltalar oss som de gör. Just en sådan har vi glädjen att dela med oss idag. Undersökningen i fråga har genomförts av forskningsprojektet Quantic Foundry och ämnar att utforska hur manliga och kvinnliga spelare skiljer sig när det gäller motivationen bakom deras spelande och vilka preferenser de har när det gäller genre, inramning och våld. Totalt deltog 1266 personer i undersökningen och resultatet har nu publicerats på Quantums hemsida.

Resultaten visar på några intressanta skillnader mellan manliga och kvinnliga spelare, som att de manliga tillfrågade tenderade att föredra spel som använder science fiction eller något av världskrigen som bakgrund, medan de kvinnliga i allmänhet föredrog fantasy och antik historia. Den kanske mest intressanta skillnaden mellan grupperna var dock hur de förhåller sig till våld och vilka sorters vapen de föredrar:

– Den största skillnaden mellan könen var gällande konventionella och futuristiska vapen. Manliga spelare klassade dessa som betydligt mer tilltalande än de kvinnliga. Detta är i linje med ett annat resultat som visade att kvinnliga spelare i mycket lägre grad rankade första och andra världskrigen samt science fiction som mindre tilltalande miljöer än de manliga spelarna.

Svaren tycks också visa att stereotypen att kvinnliga spelare överlag är mindre intresserade av våldsamma spel kanske inte stämmer, eller åtminstone är mer komplicerad än man kan tro:

– Det står klart att kvinnor inte har något emot att döda saker men att de föredrar att göra det med magi eller svärd. Faktum är att kvinnor rankade vapen som leder till närstrid, såsom svärd och hammare, lika högt som de manliga spelarna. Kvinnor rankade magiska formler, pilbågar och svärd högt, men visade mindre entusiasm för konventionella skjutvapen, laservapen, raketkastare och explosioner.

Studien anmärker att att skillnaden i spelstil mellan de två grupperna därför tycks ha mer att göra med att kvinnor i högre grad väljer bort vapen och miljöer som påminner om konventionell krigsföring, såsom krig och sci-fi, till förmån för fantasy. Det är alltså inte våldet i sig som kvinnliga spelare är ointresserade av, utan den typ av våld som de får chansen att utöva.

Vilka slutsatser som kan dras av de här resultaten är givetvis oklart, men känner ni igen er i de här beskrivningarna eller går ni mot strömmen? Hur som helst rekommenderar jag verkligen att ta en titt på undersökningen som innehåller flera intressanta resultat och hypoteser.

About The Author

Före detta Stockholmare som älskar pixlar, postmodernitet och pretentioner. Bor numera i England med en katt och fler Mario-figurer än någon rimlig människor borde ha. Är fin som jag är.

Related posts